மனிதனுக்கும் இயற்க்கைக்குமான போர் | Man Vs Nature

கடந்த சில நாட்களாக உலகம் முழுக்க ஒரு பெயர் ஒரு வைரஸ் ஆட்சி செய்துகொண்டு இருக்கிறது. கொரோனா. பல வதந்திகள் பல நிகழ்வுகள் ஆனால் பல மறைந்துபோன பாரம்பரியமான விஷயங்கள் நம்மை மீண்டும் வந்தடைந்திருக்கிறது என்பதே உண்மை. முதல் உயிரான அமீபா தோன்றிய காலகட்டத்தில் காடும் காடு சார்ந்த இடங்கள்தான் அதிகம்…! பல எண்ணற்ற உயிர்கள் …

மனிதனுக்கும் இயற்க்கைக்குமான போர் | Man Vs Nature Read More »